PvH-App

Sinds oktober 2011 is er ook een zogenaamde 'APP' ontwikkeld voor de Philips van Horne. Met deze APP kunnen leerlingen en docenten hun rooster èn eventuele lesuitval en vervanging bekijken. Ook toont deze de contactgegevens van school, en zijn de lestijden gemakkelijk te vinden. De APP werkt op zowel computers, als telefoons met internet.

Interesse?
Webversie: http://rooster.stijnzanders.nl
Mobiele versie: http://m.rooster.stijnzanders.nl

Websites van makers:
Maurice van Breukelen: www.mauricevanbreukelen.nl
Stijn Zanders: www.stijnzanders.nl

PvH-App